Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de inschrijvingen voor de lesreeks van de herfst 2018 (september-december 2018).

 1. Elke inschrijving is bindend.
 2. Annuleren is kosteloos tot 1 week voor aanvang van de cursus.
 3. Bij annuleren binnen de week voor aanvang van de cursus of bij het niet komen opdagen bij aanvang van de cursus wordt per persoon een onkostenvergoeding van 30 procent van het inschrijvingsgeld aangerekend. Zonder voorafgaande betaling van deze onkostenvergoeding, houdt Pasos de Brujas zich het recht voor om elke verdere toekomstige deelname aan activiteiten van Pasos de Brujas te ontzeggen.
  Is op deze annulering reeds een voorafbetaling gebeurd, dan wordt, na aftrek per persoon van een onkostenvergoeding van 20 procent van het inschrijvingsgeld,  het overblijvende bedrag terug gestort.
 4. Pasos de Brujas kan een cursus schrappen of stopzetten indien daartoe gegronde redenen zijn. Naast overmacht kan dit ook bij te weinig cursisten, een langdurige ziekte van de lesgever(s), etc..
  In geval van schrapping vòòr de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op een volledige terugbetaling van de eventuele voorafbetaling.Bij stopzetting door Pasos de Brujas tijdens de cursus, zal de terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 5. Het missen van lessen wegens medische redenen, vakantie, werk of andere omstandigheden, geeft geen recht op terugstorten van cursusgeld voor de gemiste lessen, noch geeft het recht op private inhaallessen.
  Zo één van de twee danspartner wel in de mogelijkheid is de lessen te volgen dient hij/zij een invaller te zoeken. De lesgevers zullen daarbij helpen.
  Enkel bij onmogelijkheid van beide danspartners kunnen zij deze lessen in de mate van het mogelijke inhalen in gelijkaardige cursusblokken binnen hetzelfde simester. Dit gebeurt in overleg met de lesgevers.
 6. Gedeeltelijk betaling voor een deel van een cursusblok is niet mogelijk.
 7. Elke cursist wordt automatisch lid van ‘Pasos Intiem’. Met deze lidkaart krijg je kortingen op workshops, milongas an andere activiteiten georganiseerd door Pasos de Brujas. De informatie verkrijg je via de gesloten Facebookgroep ‘Pasos-intiem’.
 8. Opgegeven persoonsgegevens worden enkele gebruikt voor de interne werking. Ze worden beveiligd opgeslaan in ‘the cloud’ (SharePoint 365). Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel de medewerkers van ledenadministratie en promotie kunnen de gegevens gebruiken. Eigen gegevens kunnen ten allertijden ingekeken, aangepast of verwijderd laten worden.